Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016, nay phòng Đào tạo thông báo kế hoạch học kỳ 2 như sau: - Học kỳ 2 bắt đầu từ tuần 21 (11.01.2016), kết thúc vào tuần 45 (30.06.2016). - Nghỉ tết bắt đầu từ tuần 24 (01.02.2016) đến hết tuần 26 (21.02.2016). - Khóa 2013 Cao đẳng thực tập 10 tuần: Từ tuần 27 (22.02.2016) đến hết tuần 36 (30.04.2016). Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 2013 Cao đẳng dự kiến tuần 44, 45. Sinh…
Lịch thi tốt nghiệp Khóa 2011-2016 hệ VLVH | Xem tại đây
Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên K15 được biết về thời gian nhận thẻ sinh viên như sau: Từ ngày 01/12/2015 đến ngày 04/12/2015 tại phòng Đào tạo. Lệ phí nhận thẻ: 10.000đ/sinh viên. Sinh viên nộp lệ phí nhận thẻ theo lớp tại phòng Tổng hợp. Vậy đề nghị sinh viên K15 thực hiện đúng nội dung thông báo trên./.  
KẾT NỐI VỚI PCTU