Phòng Đào tạo, trường đại học Phan Châu Trinh thông báo cho sinh viên khóa K13 về việc xét học bổng Lawrence S.Ting năm 2014 như sau: Năm 2014 quỹ Hỗ trợ cộng đồng lawrence S.Ting trao 05 suất học bổng cho sinh viên đại học Phan Châu Tinh, mỗi suất học bổng trị giá 10.000.000 đồng. Trong 05 suất học bổng nhà trường dành 04 suất cho các em có thành tích xuất sắc nhất và 01 suất cho các em có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo, thương binh, bệnh binh…)…
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, Nhà trường thông báo về việc tổ chức Lễ phát bằng Tốt nghiệp Đại học, khóa 2009-2014, hệ VLVH như sau: 1. Thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp: Lúc 7h45, ngày 10 tháng 04 năm 2014 2. Địa điểm: tại trường Đại học Phan Châu Trinh. 3. Nội dung chương trình. –  7 h 45:  Văn nghệ chào mừng. –  8 h 00:  + Khai mạc + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu + Báo cáo tổng kết…
KẾT NỐI VỚI PCTU