Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, nay phòng Đào tạo thông báo cho tất cả sinh viên k13, k14, k15 về kế hoạch học kỳ 2 như sau: Sinh viên vừa học và thi kết thúc học phần đến hết tuần 45 Sinh được nghỉ hè từ ngày 04/07/2016 đến hết ngày 20/08/2016 Sinh viên bắt đầu năm học 2016-2017 từ ngày 22/08/2016 Vậy kính đề nghị tất cả sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo này  
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, phòng đào tạo thông báo cho tất cả sinh viên về việc nghỉ lễ 30.4 và 01.05 như sau: Sinh viên được nghỉ lễ đến hết thứ 3 ngày 03.05.2016, ngày 04.05 sinh viên học lại bình thường theo thời khóa biểu của Nhà trường Vậy đề nghị tất cả sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này Trân trọng./.  
Phòng ĐT&NCKH thông báo cho toàn bộ sinh viên khoá 2013-2016 một số nội dung chuẩn bị tốt nghiệp như sau: I. Kế hoạch học kỳ 2, năm học 2015-2016 STT Nội dung Thời gian Ghi chú 1 Thực tập tốt nghiệp 22/02-30/04/2016 2 Khóa luận tốt nghiệp 22/02-30/05/2016 3 Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp 01/06-20/06/2016 2 Lễ tốt nghiệp 20/06-30/06/2016 Ghi chú: Trong thời gian thực tập tốt nghiệp có một số học phần đang học sinh viên phải học theo thời khóa biểu của Nhà…
KẾT NỐI VỚI PCTU