Được sự thống nhất của BGH Nhà trường, khoa Tiếng Trung tiến hành bổ sung các kỹ năng cho sinh viên lớp 12TT như sau: 1. Kỹ năng Hán ngữ văn phòng (2 tín chỉ) 2. Khẩu ngữ thương mại (2 tín chỉ) Thời gian học kỹ năng Hán ngữ văn phòng như sau: từ thứ 2 ngày 06 tháng 04 năm 2015 đến hết thứ 5 ngày 09/04/2015 do Cô Mai Hoa (đại học Ngoại ngữ Huế) giảng dạy. Vậy phòng đào tạo thông báo để sinh…
Sinh viên tải quy định nề nếp lên lớp của giảng viên và sinh viên tại tệp đính kèm.
KẾT NỐI VỚI PCTU