Để thông tin sinh viên in trên bằng và bảng điểm được chính xác, phòng Đào tạo thông báo cho tất cả sinh viên kiểm tra thông tin của mình. Nếu có bất kỳ sai sót nào, vui lòng liên hệ với phòng Đào tạo để chỉnh sửa, bổ sung hoặc chỉnh sửa trực tiếp tại đây. Danh sách sinh viên các lớp tải tại tệp đính kèm.
Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên lớp 14TT không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần Nghe 2 như sau: 1/ Phạm Duy Huy 2/ Lê Nữ Khánh Ly 3/ Nguyễn Công Vũ Lý do: Vắng học quá 25% số giờ quy định. Sinh viên bị cấm thi sẽ không được thi lại lần 2, và phải học lại học phần đó với khóa sau. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với phòng Đào tạo để được giải đáp./.
KẾT NỐI VỚI PCTU