Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên khóa 12 được biết về Lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên niên khóa 2012 - 2015. 1. Thời gian: 15h00 ngày 08/09/2015 2. Địa điểm: Hội trường, trường đại học Phan Châu Trinh 3. Thành phần tham dự: - Ban giám hiệu, giảng viên, cán bộ nhà trường - Toàn bộ sinh viên K12 và ban cán sự các lớp K13, K14 4. Nội dung chương trình: - 15h00: Văn nghệ chào mừng - 15h15: + Khai mạc…
Từ ngày 16/07/2015 phòng Đào tạo phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên khóa 12. Dự kiến thời gian làm lễ ra trường và phát bằng chính thức cho sinh viên: ngày 09/09/2015. Tất cả sinh viên phải bổ sung hồ sơ ra trường tại phòng Đào tạo mới được nhận bằng tốt nghiệp. Hồ sơ gồm có: 1. 01 học bạ photo công chứng 2. 01 bằng tốt nghiệp THPT 3. 01 Chứng chỉ giáo dục thể chất 4. 01 chứng chỉ giáo…
Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên lớp 14VN không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần Tiếng Anh A2 như sau: 1. Bùi Thị Mỹ Linh 2.Trần Ngọc Sâm 3. Nguyễn Văn Toàn 4. Huỳnh Khắc Vinh 5. Trịnh Thị Phương Uyên  Lý do: Vắng học quá 25% số giờ quy định. Sinh viên bị cấm thi sẽ không được thi lại lần 2, và phải học lại học phần đó với khóa sau. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với phòng Đào tạo…
KẾT NỐI VỚI PCTU