Sinh viên tải thông báo tại tệp đính kèm.
Sinh viên tải thông báo tại tệp đính kèm.
Do ảnh hưởng của bão số 03, phòng Đào tạo thông báo cho tất cả sinh viên khóa 13, 14, 15 được nghỉ chiều thứ 3 (14/9/2015) và ngày thứ 4 (15/9/2015). Thứ 4 (16/9/2015), sinh viên  đi học bình thường theo thời khóa biểu. Đề nghị sinh viên các khóa thực hiện đúng nội dung thông báo trên./.
KẾT NỐI VỚI PCTU