Thứ năm, 06 Tháng 10 2016 14:48

Thông tin đăng nhập vào phần mềm quản lý đào tạo của sinh viên khóa k13 hệ VLVH

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, Nhà trường triển khai phần mềm quản lý đào tạo. Nay phòng đào tạo thông báo cho sinh viên khóa k13 hệ VLVH được biết

1. Tất cả thông tin thời khóa biểu, điểm học phần, học phí... được cập nhập trên phần mềm

2. Truy cập vào trang http://daihochoian.edu.vn/sinhvien.aspx với IDSV được cung cấp bên dưới và pass: abc123

Sinh viên truy cập vào website nhà trường, cập nhập tất cả thông tin: điện thoại, cmnd, email, địa chỉ. Sau đó đổi password. Sinh viên không cập nhập đầy đủ thông tin sẽ bị khóa tài khoản

Mọi thắc mắc liên hệ phòng đào tạo, sđt: 05103 919444 để được giải đáp

Trân trọng

TT IDSV Tên sinh viên Ngày sinh
1 480 Phạm Văn Cường 09/06/1991
2 481 Đoàn Thị Minh Hiệp 29/08/1982
3 http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/482.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/483.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/484.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/485.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/486.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/487.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/488.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/489.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/490.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/491.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/492.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/493.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/494.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/495.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/496.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/497.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/498.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/499.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/500.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/501.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/502.jpg
482
Đặng Thị Lợi 18/10/1979
4 483 Diệp Văn Thanh 31/03/1983
5 484 Thái Điền Ý Thư 06/01/1982
6 485 Ngô Thị Ánh Tuyết 03/03/1981
7 486 Nguyễn Công Hoài Vũ 24/06/1988
8 487 Đoàn Ngọc Dương 20/08/1995
9 488 Trần Thị Mỹ Hoàng 06/09/1983
10 489 Trương Văn Hoàng 01/01/1988
11 490 Lê Đình Hoàng 20/01/1987
12 491 Đặng Văn Kỷ 07/04/1987
13 492 Đinh Thị Tố Nga 20/05/1979
14 493 Nguyễn Ái Ngọc 02/05/1987
15 494 Trần Thị Ny 02/07/1985
16 495 Đỗ Nguyễn Vĩnh Phi 06/09/1985
17 496 Trần Thị Sương 31/12/1991
18 497 Võ Tiến Thành 12/04/1987
19 498 Lương Thịnh 06/10/1984
20 499 Nguyễn Thị Thanh Thúy 24/12/1988
21 500 Trần Thị Minh Thùy 16/05/1990
22 501 Lâm Viết Trang 22/02/1987
23 502 Lê Thị Thùy Trang 18/03/1994
24 503 Nguyễn Thanh Tú 30/12/1988
25 504 Phạm Nguyên Vũ 22/08/1982
TT IDSV Tên sinh viên Ngày sinh
1 480 Phạm Văn Cường 09/06/1991
2 481 Đoàn Thị Minh Hiệp 29/08/1982
3 http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/482.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/483.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/484.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/485.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/486.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/487.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/488.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/489.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/490.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/491.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/492.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/493.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/494.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/495.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/496.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/497.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/498.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/499.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/500.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/501.jpg,http://daihochoian.edu.vn/SINHVIEN/ANH/502.jpg
482
Đặng Thị Lợi 18/10/1979
4 483 Diệp Văn Thanh 31/03/1983
5 484 Thái Điền Ý Thư 06/01/1982
6 485 Ngô Thị Ánh Tuyết 03/03/1981
7 486 Nguyễn Công Hoài Vũ 24/06/1988
8 487 Đoàn Ngọc Dương 20/08/1995
9 488 Trần Thị Mỹ Hoàng 06/09/1983
10 489 Trương Văn Hoàng 01/01/1988
11 490 Lê Đình Hoàng 20/01/1987
12 491 Đặng Văn Kỷ 07/04/1987
13 492 Đinh Thị Tố Nga 20/05/1979
14 493 Nguyễn Ái Ngọc 02/05/1987
15 494 Trần Thị Ny 02/07/1985
16 495 Đỗ Nguyễn Vĩnh Phi 06/09/1985
17 496 Trần Thị Sương 31/12/1991
18 497 Võ Tiến Thành 12/04/1987
19 498 Lương Thịnh 06/10/1984
20 499 Nguyễn Thị Thanh Thúy 24/12/1988
21 500 Trần Thị Minh Thùy 16/05/1990
22 501 Lâm Viết Trang 22/02/1987
23 502 Lê Thị Thùy Trang 18/03/1994
24 503 Nguyễn Thanh Tú 30/12/1988
25 504 Phạm Nguyên Vũ 22/08/1982
KẾT NỐI VỚI PCTU