Thứ tư, 03 Tháng 8 2016 10:49

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp khóa 2013-2016

Kính gửi: Sinh viên khóa k13 bậc cao đẳng

Phòng đào tạo gửi danh sách xét tốt nghiệp năm 2016 sinh viên xem tại đây

Sinh viên xem kết quả xét tốt nghiệp, rà soát lại họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh ..... nếu có sai sót liên hệ gấp phòng đào tạo để được chỉnh sửa, thông tin trên phải chính xác để in bằng tốt nghiệp (mọi sai sót sau này Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm)

Thời gian nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 10/08/2016 tại phòng đào tạo, thời gian nhận bằng chính thức và làm lễ ra trường ngày 09/09/2016

Sinh viên tải giấy xác nhận ra trường tại đây và xác nhận tại các đơn vị (phòng kế toán, thư viện, phòng đào tạo)

Lưu ý: sinh viên hoàn thành hồ sơ ra trường mới được nhận chứng nhận tạm thời và bằng tốt nghiệp.

Nộp đầy đủ bản photocopy công chứng các chứng chỉ về cho phòng đào tạo ( tất cả bỏ vào bì hồ sơ).

     + Học bạ THPT,

     + Bằng tốt nghiệp THPT/BTVH

       + Tiếng Anh B (Tiếng trung B, Tiếng Pháp B đối với sinh viên khoa Tiếng Anh).

       + Chứng chỉ tin học (tất cả các chứng chỉ tin học đều được chấp nhận).

       + Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng, chứng chỉ Giáo dục thể chất 

KẾT NỐI VỚI PCTU