Thứ năm, 28 Tháng 7 2016 10:00

Thông báo hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đào tạo

Thực hiện kế hoạch năm học mới 2016-2017, Phòng Đào tạo thông báo cho tất cả sinh viên hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đào tạo

- Phần mềm sẽ chạy thử nghiệm từ ngày 01/08 đến hết ngày 10/08/2016 (xem hướng dẫn sử dụng tại đây)

Sinh viên đăng nhập vào phần mềm, đăng ký thông tin cá nhân, đổi password, tra cứu điểm thi

Do đang thời gian chạy thử nghiệm và đưa điểm từ phần mềm thủ công vào phần mềm quản lý đào tạo nên có một số sai sót về thông tin, điểm,... sinh viên xem và phản hồi lại Phòng Đào tạo để được giải quyết hạn cuối ngày 10/08/2016.

Danh sách user và pass sinh viên xem file đính kèm

 

KẾT NỐI VỚI PCTU
Chat
1