Thứ sáu, 20 Tháng 5 2016 14:13

Thông báo kế hoạch học kỳ 2, năm học 2015-2016

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, nay phòng Đào tạo thông báo cho tất cả sinh viên k13, k14, k15 về kế hoạch học kỳ 2 như sau:

Sinh viên vừa học và thi kết thúc học phần đến hết tuần 45

Sinh được nghỉ hè từ ngày 04/07/2016 đến hết ngày 20/08/2016

Sinh viên bắt đầu năm học 2016-2017 từ ngày 22/08/2016

Vậy kính đề nghị tất cả sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo này

 

KẾT NỐI VỚI PCTU