Thứ sáu, 29 Tháng 4 2016 07:34

Thông báo nghỉ lễ 30.4 và ngày 01.05

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, phòng đào tạo thông báo cho tất cả sinh viên về việc nghỉ lễ 30.4 và 01.05 như sau: Sinh viên được nghỉ lễ đến hết thứ 3 ngày 03.05.2016, ngày 04.05 sinh viên học lại bình thường theo thời khóa biểu của Nhà trường

Vậy đề nghị tất cả sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này

Trân trọng./.

 

KẾT NỐI VỚI PCTU