Thứ hai, 29 Tháng 2 2016 10:33

Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp Khóa 13, bậc Cao đẳng hệ chính quy

Phòng ĐT&NCKH thông báo cho toàn bộ sinh viên khoá 2013-2016 một số nội dung chuẩn bị tốt nghiệp như sau:

I. Kế hoạch học kỳ 2, năm học 2015-2016

STT Nội dung Thời gian Ghi chú
1 Thực tập tốt nghiệp 22/02-30/04/2016
2 Khóa luận tốt nghiệp 22/02-30/05/2016
3 Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp 01/06-20/06/2016
2 Lễ tốt nghiệp 20/06-30/06/2016

Ghi chú: Trong thời gian thực tập tốt nghiệp có một số học phần đang học sinh viên phải học theo thời khóa biểu của Nhà trường.

Sinh viên thực hiện đúng các nội dung về thực tập và khóa luận tốt nghiệp.

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập và khóa luận tốt nghiệp: Xem tại đây

Hướng dẫn làm báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp: Xem tại đây

II.  Điều kiện xét tốt nghiệp

Sinh viên được xét tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp đảm bảo các điều kiện sau:

1. Không còn nợ học phần đến thời điểm xét tốt nghiệp

2. Hoàn thành các khoản đóng góp cho nhà trường trước thời điểm xét tốt nghiệp.

3. Cho đến thời điểm xét công nhận tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên.

4. Được xếp loại từ đạt trở lên (điểm 5,0) các môn Giáo dục Quốc phòng, môn Giáo dục Thể chất.

5. Nộp đầy đủ bản photocopy công chứng các chứng chỉ về cho phòng đào tạo trước thời điểm xét tốt nghiệp.

       + Học bạ THPT,

       + Bằng tốt nghiệp THPT/BTVH

         + Tiếng Anh B (Tiếng trung B, Tiếng Pháp B đối với sinh viên khoa Tiếng Anh).

         + Chứng chỉ tin học (tất cả các chứng chỉ tin học đều được chấp nhận).

         + Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng, chứng chỉ Giáo dục thể chất 

KẾT NỐI VỚI PCTU