Thứ năm, 07 Tháng 1 2016 15:54

Thông báo Kế hoạch học kỳ 2, năm học 2015 - 2016

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016, nay phòng Đào tạo thông báo kế hoạch học kỳ 2 như sau:

- Học kỳ 2 bắt đầu từ tuần 21 (11.01.2016), kết thúc vào tuần 45 (30.06.2016).

- Nghỉ tết bắt đầu từ tuần 24 (01.02.2016) đến hết tuần 26 (21.02.2016).

- Khóa 2013 Cao đẳng thực tập 10 tuần: Từ tuần 27 (22.02.2016) đến hết tuần 36 (30.04.2016). Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 2013 Cao đẳng dự kiến tuần 44, 45. Sinh viên khóa 2013 Cao đẳng liên hệ phòng Đào tạo để nhận giấy giới thiệu đến cơ quan thực tập.

Trân trọng!

KẾT NỐI VỚI PCTU