Thứ ba, 01 Tháng 12 2015 15:44

Thông báo nhận thẻ sinh viên K15

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên K15 được biết về thời gian nhận thẻ sinh viên như sau: Từ ngày 01/12/2015 đến ngày 04/12/2015 tại phòng Đào tạo.

Lệ phí nhận thẻ: 10.000đ/sinh viên.

Sinh viên nộp lệ phí nhận thẻ theo lớp tại phòng Tổng hợp.

Vậy đề nghị sinh viên K15 thực hiện đúng nội dung thông báo trên./.

 

KẾT NỐI VỚI PCTU