Thứ sáu, 16 Tháng 10 2015 17:01

Thông tin in chứng chỉ Giáo dục thể chất khóa 13

Để chuẩn bị in chứng chỉ Giáo dục thể chất cho khóa 13, phòng Đào tạo yêu cầu sinh viên khóa 13 kiểm tra thông tin lần cuối, nếu sai sót liên hệ với phòng đào tạo để chỉnh sửa. Hạn cuối chỉnh sửa 20/10/2015.

Sinh viên tải thông tin tại tệp đính kèm.

KẾT NỐI VỚI PCTU
Chat
1