Thứ sáu, 16 Tháng 10 2015 16:54

Thông báo lịch thi kết thúc học phần lớp 13VH, 13VN, 13TT, 14VH

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kết thúc học phần lần 1 của các lớp 13VH, 13VN, 13TT, 14VH như sau:

1. Thời gian: 08h00 đến 11h00, thứ 6 ngày 09/10/2015

2. Học phần:

– Cơ sở ngôn ngữ học - Lớp 14VH, 13VH: Phòng 17 - dãy B6

– Xã hội học đại cương - Lớp 14VN, 13VN: Phòng 14 - dãy B6

– Từ vựng học tiếng Trung Quốc - Lớp 13TT: Phòng 06 - dãy B3

Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 07h45, xuất trình thẻ sinh viên khi vào phòng thi. Sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 1 sẽ không được dự thi kết thúc học phần.

Mọi thắc mắc liên hệ với phòng đào tạo để được giải đáp./.

KẾT NỐI VỚI PCTU