Thứ sáu, 16 Tháng 10 2015 16:47

Thông báo nghỉ học tránh bão số 3

Do ảnh hưởng của bão số 03, phòng Đào tạo thông báo cho tất cả sinh viên khóa 13, 14, 15 được nghỉ chiều thứ 3 (14/9/2015) và ngày thứ 4 (15/9/2015). Thứ 4 (16/9/2015), sinh viên  đi học bình thường theo thời khóa biểu.

Đề nghị sinh viên các khóa thực hiện đúng nội dung thông báo trên./.

KẾT NỐI VỚI PCTU