Thứ sáu, 16 Tháng 10 2015 16:37

Thông báo Lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên niên khóa 2012 - 2015

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên khóa 12 được biết về Lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên niên khóa 2012 - 2015.

1. Thời gian: 15h00 ngày 08/09/2015

2. Địa điểm: Hội trường, trường đại học Phan Châu Trinh

3. Thành phần tham dự:

- Ban giám hiệu, giảng viên, cán bộ nhà trường

- Toàn bộ sinh viên K12 và ban cán sự các lớp K13, K14

4. Nội dung chương trình:

- 15h00: Văn nghệ chào mừng

- 15h15: + Khai mạc

              + Tuyên bố lý do + Giới thiệu đại biểu

              + Hiệu trưởng báo cáo tổng kết khóa học

              + Khen thưởng sinh viên đạt thành tích học tập tốt

              + Công bố quyết định tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy năm 2015

              + Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

              + Đại diện sinh viên K12 phát biểu 

              + Dâng hoa và viếng hương tượng cụ Phan Châu Trinh

- 16h30: Bế mạc

Đề nghị sinh viên tham gia dự lễ đầy đủ và đúng thời gian quy định. Sinh viên khóa 12 về tại phòng đào tạo (gặp thầy Nguyễn Tấn Sĩ) đúng vào lúc 10h00 ngày 08/09/2015 để chuẩn bị cho buỗi lễ./.

KẾT NỐI VỚI PCTU