Thứ sáu, 16 Tháng 10 2015 16:34

Thông báo v/v phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên khóa 12

Từ ngày 16/07/2015 phòng Đào tạo phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên khóa 12.

Dự kiến thời gian làm lễ ra trường và phát bằng chính thức cho sinh viên: ngày 09/09/2015.

Tất cả sinh viên phải bổ sung hồ sơ ra trường tại phòng Đào tạo mới được nhận bằng tốt nghiệp.

Hồ sơ gồm có:

1. 01 học bạ photo công chứng

2. 01 bằng tốt nghiệp THPT

3. 01 Chứng chỉ giáo dục thể chất

4. 01 chứng chỉ giáo dục quốc phòng

5. 01 chứng chỉ tin học

6. 01 chứng chỉ Ngoại ngữ

Tất cả hồ sơ trên photo công chứng và bỏ vào 1 bì hồ sơ. Sinh viên đem theo bản gốc để đối chiếu.

Điểm trung bình và xếp loại học tập toàn khóa học sinh viên xem tại tệp đính kèm, sinh viên kiểm tra lại các thông tin nếu sai sót liên hệ phòng đào tạo để bổ sung, chỉnh sửa (sau khi in bằng tốt nghiệp nếu có sai sót nhà trường không chịu trách nhiệm)./.

KẾT NỐI VỚI PCTU
Chat
1