Thứ sáu, 16 Tháng 10 2015 16:31

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi học phần Tiếng Anh A2, lớp 14VN

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên lớp 14VN không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần Tiếng Anh A2 như sau:

1. Bùi Thị Mỹ Linh

2.Trần Ngọc Sâm

3. Nguyễn Văn Toàn

4. Huỳnh Khắc Vinh

5. Trịnh Thị Phương Uyên 

Lý do: Vắng học quá 25% số giờ quy định.

Sinh viên bị cấm thi sẽ không được thi lại lần 2, và phải học lại học phần đó với khóa sau.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với phòng Đào tạo để được giải đáp./.

KẾT NỐI VỚI PCTU