Thứ sáu, 16 Tháng 10 2015 16:24

Thông báo v/v chỉnh sửa thông tin sinh viên

Để thông tin sinh viên in trên bằng và bảng điểm được chính xác, phòng Đào tạo thông báo cho tất cả sinh viên kiểm tra thông tin của mình. Nếu có bất kỳ sai sót nào, vui lòng liên hệ với phòng Đào tạo để chỉnh sửa, bổ sung hoặc chỉnh sửa trực tiếp tại đây.

Danh sách sinh viên các lớp tải tại tệp đính kèm.

KẾT NỐI VỚI PCTU
Chat
1