Thứ sáu, 16 Tháng 10 2015 16:18

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi học phần nghe 2 lớp 14TT

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên lớp 14TT không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần Nghe 2 như sau:

1/ Phạm Duy Huy

2/ Lê Nữ Khánh Ly

3/ Nguyễn Công Vũ

Lý do: Vắng học quá 25% số giờ quy định.

Sinh viên bị cấm thi sẽ không được thi lại lần 2, và phải học lại học phần đó với khóa sau.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với phòng Đào tạo để được giải đáp./.

KẾT NỐI VỚI PCTU