Thứ sáu, 16 Tháng 10 2015 16:14

Thông báo thay đổi lịch thi học phần Nói lớp 14TA1, 14TA2, 13TT

Sinh viên tải thông báo tại tệp đính kèm.

KẾT NỐI VỚI PCTU
Chat
1