Thứ sáu, 16 Tháng 10 2015 16:07

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh

Nhà trường đã tổ chức học Giáo dục quốc phòng và an ninh đợt 1, năm 2015 cho 140 sinh viên. Trong đó, có 128 sinh viên được cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh và 12 sinh viên chưa đạt đủ điều kiện. Vì vậy, phòng Đào tạo yêu cầu 12 sinh viên chưa đạt viết đơn xin học lại học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh, nộp về phòng Đào tạo trước ngày 25/06. Các sinh viên này sẽ học cùng với lớp 14TA, 14TT từ ngày  29/06 đến 20/07.

KẾT NỐI VỚI PCTU
Chat
1