Thứ sáu, 16 Tháng 10 2015 15:23

Thông báo v/v cấp lại thẻ sinh viên

Thực hiện kế hoạch năm học 2014 - 2015, nay phòng Đào tạo thông báo cho tất cả sinh viên về việc thực hiện nội quy của nhà trường như sau:

– Tất cả sinh viên phải đi học đúng giờ theo quy định của nhà trường.

– Từ ngày 10/03/2015 sinh viên đến lớp phải đeo thẻ sinh viên.

– Sinh viên có nhu cầu cấp lại thẻ sinh viên thì làm đơn xin cấp lại thẻ sinh viên gửi phòng đào tạo trước ngày 20/03/2015 (Đơn xin cấp thẻ sinh viên tại đây và 01 ảnh 4*6 chụp trong vòng 6 tháng)

Thời gian nhận thẻ sinh viên do phòng Đào tạo cấp lại từ ngày 01/04/2015 đến 10/04/2015.

Quy trình nhận thẻ sinh viên:

– Bước 1: Nộp tiền tại phòng Tổng hợp (10.000đ/1 sinh viên)

– Bước 2: Xuất trình biên lại thu tiền và nhận thẻ sinh viên tại Phòng đào tạo

 Vậy phòng Đào tạo đề nghị sinh viên các Khóa thực hiện đúng nội dung thông báo trên./.

KẾT NỐI VỚI PCTU