Thứ sáu, 16 Tháng 10 2015 15:18

Thông báo lịch học học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2014 - 2015, nhà trường tổ chức cho sinh viên các lớp khoá 12, 13, 14 hệ chính quy học học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng – an ninh thuộc trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi miền Trung. Cụ thể như sau:

  1. Tên học phần: Giáo dục quốc phòng và an ninh (08 tín chỉ)
  2. Thời gian: – Đợt 1: từ ngày 09/03 đến ngày 27/03/2015

                            – Đợt 2: từ ngày 01/07 đến ngày 20/07/2015

  1. Thời gian học: Buổi sáng từ 7h00 đến 10h30 và buổi chiều từ 14h00 đến 17h30
  2. Thành phần:

            – Đợt 1: 12TA, 13VN, 13VH, 13KT, 13IT, 14IT, 14DT, 14KT, 14VN, 14VH

            – Đợt 2: 13TA, 13TT, 14TA1, 14TA2, 14TT

  1. Đúng vào lúc 7h00 ngày 09/03/2015 tất cả sinh viên học đợt 1 có mặt tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng – an ninh thuộc trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi miền Trung để học tập.
  2. Lệ phí học và cấp chứng chỉ: 800.000đ/1 sinh viên (Sinh viên nộp tại phòng Tổng hợp trường Đại học Phan Châu Trinh trước ngày 20/03/2015).
  3. Các yêu cầu khác: Trong thời gian học học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh, tất cả sinh viên phải thực hiện nghiêm túc các quy định, điều lệnh và chịu sự quản lý của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh.
  4. Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh là điều kiện để xét tốt nghiệp khi ra trường. Vì vậy, nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên phải học tập nghiêm túc để hoàn thành “Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – An ninh”./.
KẾT NỐI VỚI PCTU