Thứ sáu, 16 Tháng 10 2015 15:13

Danh sách sinh viên khóa 14 bảo lưu kết quả được chuyển điểm

Thực hiện kế hoạch đào tạo niên khóa 2014 - 2018, phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên được biết kết quả bảo lưu và chuyển điểm một số học phần (danh sách tải tại tệp đính kèm). Để đảm bảo chất lượng đào tạo, phòng Đào tạo đề nghị sinh viên xem danh sách và thực hiện đúng các học phần được chuyển điểm, các học phần không có trong danh sách bắt buộc sinh viên phải học và hoàn thành mới được xét tốt nghiệp.

Mọi ý kiến liên hệ với thầy Nguyễn Tấn Sĩ-  phòng Đào tạo để được giải đáp (trước ngày 06/02/2014).

KẾT NỐI VỚI PCTU
Chat
1