Thứ sáu, 16 Tháng 10 2015 15:00

Thông báo v/v gặp mặt giữa BGH, giảng viên và sinh viên

Thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015, phòng Đào tạo thông báo cho toàn bộ sinh viên các lớp: 13TT, 13KT, 13TC, 13IT, 13VH, 13VN, 14TT, 14KT, 14IT, 14DT, 14VH, 14VN về việc gặp mặt giữa Ban giám hiệu, giảng viên trường Đại học Phan Châu Trinh và sinh viên như sau:

  1. Thời gian: 15h00 đến 17h00 thứ 5 ngày 11 tháng 12 năm 2014
  2. Địa điểm: Hội trường, trường Đại học Phan Châu Trinh.
  3. Thành phần: Nhà văn Nguyên Ngọc - Chủ tịch HĐQT, thầy Chu Hảo - Phó hiệu trưởng, trưởng/phó các phòng ban, giảng viên các khoa và sinh viên khóa K13, K14.
  4. Chủ trì: Nhà văn Nguyên Ngọc, chủ tịch HĐQT Nhà trường.
  5. Nội dung:

– Gặp mặt và tiếp thu ý kiến của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của Nhà trường.

– Triển khai kế hoạch học kỳ 2, năm học 2014 - 2015

– Triển khai áp dụng chương trình Tiếng Anh B1 theo khung tham chiếu châu Âu

Nay phòng Đào tạo yêu cầu sinh viên khóa K13, K14 thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

Ghi chú: Kế hoạch họp giao ban tháng 12/2014 vẫn diễn ra bình thường từ 14h00 đến 15h00 cùng ngày.

KẾT NỐI VỚI PCTU