Thứ sáu, 16 Tháng 10 2015 14:53

Thông báo về việc khảo sát ý kiến của sinh viên

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2014 - 2015, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên, nay phòng Đào tạo thông báo cho tất cả sinh viên về việc khảo sát ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên cho tất cả các học phần học kỳ I, năm học 2014 - 2015.
Thời gian khảo sát phòng Đào tạo sẽ thông báo trực tiếp cho ban cán sự các lớp.
Hoạt động khảo sát này là quyền lợi của tất cả sinh viên nên phòng Đào tạo yêu cầu tất cả sinh viên đều khảo sát về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Nếu sinh viên lớp nào không khảo sát sẽ bị trừ điểm rèn luyện vào cuối mỗi học kỳ.
Nội dung khảo sát sinh viên tham khảo tại website: http://daotao.pctu.edu.vn/demo/, password: demo.
Ghi chú: Sinh viên khảo sát một cách khách quan nhất, đưa ra ý kiến tốt nhất để giảng viên cải tiết và nâng cao chất lượng dạy và học. Tất cả ý kiến khảo sát sẽ được giữ bí mật, không công khai cho bất kỳ ai.
Vậy phòng Đào tạo thông báo cho tất cả sinh viên thực hiện tốt nội dung thông báo trên./.

KẾT NỐI VỚI PCTU