Thứ sáu, 16 Tháng 10 2015 13:32

Thông báo v/v tham dự chuyên đề “Kỹ năng giao tiếp ”

Thực hiện kế hoạch năm học 2014 - 2015, nay phòng Đào tạo thông báo cho tất cả sinh viên về việc tham dự chuyên đề “Kỹ năng giao tiếp” như sau:

Thành phần tham dự: Sinh viên khóa K12, K13, K14

Thời gian: 13h45, thứ 4 ngày 29 tháng 10 năm 2014

Địa điểm: Hội trường trường Đại học Phan Châu Trinh

Diễn giả: Tiến Sĩ Huỳnh Bá Giả - Nguyên chuyên gia tư vấn Marketing, công ty Dupont USA.

Vậy phòng Đào tạo đề nghị sinh viên Các Khóa thực hiện đúng nội dung thông báo trên./.

KẾT NỐI VỚI PCTU