Thứ sáu, 16 Tháng 10 2015 09:20

Thông báo về việc xét học bổng Lawrence S.Ting năm 2014

Phòng Đào tạo, trường đại học Phan Châu Trinh thông báo cho sinh viên khóa K13 về việc xét học bổng Lawrence S.Ting năm 2014 như sau:

Năm 2014 quỹ Hỗ trợ cộng đồng lawrence S.Ting trao 05 suất học bổng cho sinh viên đại học Phan Châu Tinh, mỗi suất học bổng trị giá 10.000.000 đồng.

Trong 05 suất học bổng nhà trường dành 04 suất cho các em có thành tích xuất sắc nhất và 01 suất cho các em có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo, thương binh, bệnh binh…) nhưng có thành tích học tập tốt.

Vậy phòng Đào tạo thông báo cho các bạn sinh viên đủ điều kiện để xét học bổng viết bản tự thuật về bản thân (quá trình học tập, tham gia các hoạt động của nhà trường, các hoạt động của xã hội…) và gửi về phòng Đào tạo trước ngày 23/08/2014.

Ngày 25/08/2014 trường sẽ thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng Lawrence S.Ting tại bảng thông báo và trên website của nhà trường. Sau khi thông báo kết quả nếu sinh viên có thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo để được giải đáp thêm.

Sau hai ngày thông báo kết quả sinh viên nhận học bổng Lawrence S.Ting sẽ được Nhà trường hướng dẫn các hồ sơ, thủ tục để được nhận học bổng.

Vậy phòng Đào tạo đề nghị các sinh viên khóa K13 thực hiện đúng nội dung thông báo trên./.

KẾT NỐI VỚI PCTU