Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, Nhà trường triển khai phần mềm quản lý đào tạo. Nay phòng đào tạo thông báo cho sinh viên khóa k13 hệ VLVH được biết 1. Tất cả thông tin thời khóa biểu, điểm học phần, học phí... được cập nhập trên phần mềm 2. Truy cập vào trang http://daihochoian.edu.vn/sinhvien.aspx với IDSV được cung cấp bên dưới và pass: abc123 Sinh viên truy cập vào website nhà trường, cập nhập tất cả thông tin: điện thoại, cmnd, email, địa chỉ. Sau đó…
Kính gửi: Sinh viên khóa k13 bậc cao đẳng Phòng đào tạo gửi danh sách xét tốt nghiệp năm 2016 sinh viên xem tại đây Sinh viên xem kết quả xét tốt nghiệp, rà soát lại họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh ..... nếu có sai sót liên hệ gấp phòng đào tạo để được chỉnh sửa, thông tin trên phải chính xác để in bằng tốt nghiệp (mọi sai sót sau này Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm) Thời gian nhận giấy chứng nhận…
Thực hiện kế hoạch năm học mới 2016-2017, Phòng Đào tạo thông báo cho tất cả sinh viên hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đào tạo - Phần mềm sẽ chạy thử nghiệm từ ngày 01/08 đến hết ngày 10/08/2016 (xem hướng dẫn sử dụng tại đây) Sinh viên đăng nhập vào phần mềm, đăng ký thông tin cá nhân, đổi password, tra cứu điểm thi Do đang thời gian chạy thử nghiệm và đưa điểm từ phần mềm thủ công vào phần mềm quản lý…
KẾT NỐI VỚI PCTU