Lịch thi lại lần 2 (đợt 2 từ 20-23/9/16), kỳ 2(2015-2016) K13,K14,K15

Sinh viên xem lịch thi lại tại đây

Riêng môn: Kỹ năng nghe hiểu 2, sinh viên thi lại liên hệ Thầy Vương Tây Thành để có lịch cụ thể
         Môn : Kỹ năng nói 2, sinh viên gặp cô Tuyền (P11B4) lúc 9h00 ngày thứ 6 (23/9/16)
 Mọi thắc mắc SV liên hệ phòng Đào tạo.
KẾT NỐI VỚI PCTU