Lịch thi lại lần 2, kỳ 2(2015-2016) K13,K14,K15

Sinh viên xem tại đây

Riêng 2 môn : Kỹ năng làm việc nhóm và Phương pháp học đại học, sinh viên gặp Giảng viên để làm báo cáo

Sinh viên nào bị thi lại mà không có môn thi trong lịch thi lại thì liên hệ phòng đào tạo để bổ sung

Nếu không bổ sung sau này sẽ bị học lại môn đó

Sinh viên nộp lệ phí thi lại trước khi thi là 100.000/ 1 môn (Cán bộ coi thi sẽ kiểm tra biên lai nộp tiền)

Mọi thắc mắc, Sinh viên liên hệ phòng đào tạo để được giải đáp.

 

KẾT NỐI VỚI PCTU