3

Phòng đào tạo thông báo sinh viên xem hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Xem tại đây

Từ tuần 02, sinh viên xem thời khóa biểu tại trang quản lý đào tạo: http://daihochoian.edu.vn/sinhvien.aspx

Mọi thắc mắc liên hệ với phòng đào tạo: 05103 919444

KẾT NỐI VỚI PCTU
Chat
1