Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, khóa k13, hệ VLVH

Sinh viên xem lịch thi tại đây

Lưu ý: Sinh viên mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi

          Thời gian bắt đầu phát đề thi 18h15

          Sinh viên phải hoàn thành học phí các kỳ mới được dự thi kết thúc học phần

 

KẾT NỐI VỚI PCTU