Điểm Giáo dục thể chất 1&2 khóa 2014

Đối với sinh viên có điểm F hoặc F+ sẽ thi lại lần 2

Sinh viên xem quy chế tính điểm thi và điểm kết thúc học kỳ tại đây
Sinh viên xem điểm bên dưới. Mọi thắc mắc về điểm sinh viên về phòng đào tạo để được giải đáp

Giáo dục thể chất 1

Giáo dục thể chất 2

KẾT NỐI VỚI PCTU