Điểm thi kết thúc học phần lần 1, Học kỳ 2(2015-2016) K14

Đối với sinh viên có điểm F hoặc F+, xem lịch thi lại lần 2 và đi thi lại

Đối với sinh viên điểm D hoặc D+ nếu muốn thi cải thiện điểm thì làm đơn gửi về phòng Đào tạo ngay sau khi có lịch thi lại các học phần mình muốn thi cải thiện điểm
Sinh viên xem quy chế tính điểm thi và điểm kết thúc học kỳ tại đây
Mọi thắc mắc về điểm sinh viên về phòng đào tạo để được giải đáp
Sinh viên xem điểm bên dưới, những học phần chưa có điểm phòng ĐT sẽ cập nhật sau.

14IT 14KT 14TT 14TA1 14TA2 14VN   14VH  
 1. Thiết kế và quản trị mạng  1. Tiếng Anh chuyên ngành 1. Nguyên lý 1  1. Ngữ âm , âm vị học   1. Ngữ âm , âm vị học  1. Lịch sử TT Phương Đông và Việt Nam  1. VHVN từ 1945 đến nay  
 2. Nguyên lý 1  2. Nguyên lý 1 2. Nói 2  2. Nghe 4   2. Nghe 4  2. Văn hóa ẩm thực Việt Nam  2. Logic học đại cương  
 3. Thương mại điện tử  3. Thực hành VBTV 3. Kỹ năng viết 2  3. Viết 3  3. Viết 3  3. PP nghiên cứu khoa học  3. PP nghiên cứu khoa học  
 4. Tin học đại cương 2  4. Thị trường và định chế tài chính 4. Kỹ năng đọc hiểu 2  4. Viết 4  4. Viết 4  4. Địa chí học  4. Lịch sử báo chí  
 5. Thực hành VBTV  5. Tư tưởng HCM  5. Kỹ năng nghe hiểu 2  5. Cơ sở VH Việt Nam   5. Cơ sở VH Việt Nam   5. Tư tưởng HCM 5. Kỹ năng phỏng vấn  
       6. Nói 4  6. Nói 4  6. Lịch sử & VH Champa 6. Tư tưởng HCM  
           7. Tiếng anh chuyên ngành 7. Pháp luật và đạo đức báo chí  
           8. Du lịch sinh thái 8. Lịch sử & VH Champa  
            9. Tiếng anh chuyên ngành  
            10. Ngữ dụng học  
KẾT NỐI VỚI PCTU