Điểm thi kết thúc học phần lần 1, Học kỳ 2(2015-2016) K13

Đối với sinh viên có điểm F hoặc F+, xem lịch thi lại lần 2 và đi thi lại

Đối với sinh viên điểm D hoặc D+ nếu muốn thi cải thiện điểm thì làm đơn gửi về phòng Đào tạo ngay sau khi có lịch thi lại các học phần mình muốn thi cải thiện điểm
Sinh viên xem quy chế tính điểm thi và điểm kết thúc học kỳ tại đây
Mọi thắc mắc về điểm sinh viên về phòng đào tạo để được giải đáp
Sinh viên xem điểm bên dưới, những học phần chưa có điểm phòng ĐT sẽ cập nhật sau.

13TT 13KT 13IT 13VH 13VN  13TA  
1. Kỹ năng nói 2
1. Tiếng Anh chuyên ngành  1. Thiết kế và quản trị mạng

 1. Văn học VN từ 1945 đến nay

ĐH,  

 1. Lịch sử TT Phương Đông và Việt Nam

ĐH,

1. Viết 3   
2. Hán ngữ cổ đại

2. Kế toán HCSN

ĐH,

 2. Thương mại điện tử

 CĐ : 

- Ảnh báo chí

- Truyền thông Internet

 2. Văn hóa ẩm thực Việt Nam ĐH,

 2. Văn học Anh, Mỹ
ĐH,

 

 
 3. Kỹ năng viết 2

 CĐ :

Kế toán máy
Kế toán TC
Lập BCTC

 

 2. Lịch sử báo chí

ĐH,

 CĐ:

Phẩm chất đạo đức nghề HDDL

3. Phiên dịch
ĐH,  
 
 4. Kỹ năng đọc hiểu 2  3. Kiểm toán căn bản ĐH,  

 3. kỹ năng phỏng vấn

ĐH,

 3. Địa chí học 
ĐH,
4. Biên dịch 2 ĐH,  
5. Thực hành dịch , ĐH  4. Thị Trường và định chế tài chính    4. Pháp luật và đạo đức báo chí ĐH,  4. Lịch sử VH Champa
ĐH,
 5. Kỹ năng thực hành nâng cao
ĐH,
 
 6. Ngiệp vụ quản lý nhà hàng, khách sạn , ĐH  5. Kế toán thuế     5. Lịch sử VH Champa      
7. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
ĐH,  
 6. Kế toán tài chính 1    6. Ngữ dụng học      
             
9. Lý thuyết dịch ĐH,            
10. Dịch chuyên ngành 1
ĐH,
           
11. Dịch chuyên ngành 2
ĐH,
           
12. Kỹ năng nghe hiểu 2            
13. Lịch sử văn học Trung Quốc ĐH,            
KẾT NỐI VỚI PCTU