Điểm thi kết thúc học phần lần 1, Học kỳ 2(2015-2016) K15

Đối với sinh viên có điểm F hoặc F+, xem lịch thi lại lần 2 và đi thi lại

Đối với sinh viên điểm D hoặc D+ nếu muốn thi cải thiện điểm thì làm đơn gửi về phòng Đào tạo ngay sau khi có lịch thi lại các học phần mình muốn thi cải thiện điểm
Sinh viên xem quy chế tính điểm thi và điểm kết thúc học kỳ tại đây
Mọi thắc mắc về điểm sinh viên về phòng đào tạo để được giải đáp
Sinh viên xem điểm bên dưới, những học phần chưa có điểm phòng ĐT sẽ cập nhật sau.

15KT 15QT 15TA1 15TA2 15TT 15VN 15IT
1.Toán cao cấp 1 1.Toán cao cấp 1  1. Nguyên lý 1  1. Nguyên lý 1 1. Nói 1   1. Tin học đại cương 1  1. Đồ họa ứng dụng
 2. Toán cao cấp 2 2. Toán cao cấp 2   2. Nghe 1  2. Nghe 1  2. Viết 1  2. Logic học đại cương  2. Kỹ thuật lập trình

3. Tiếng Anh B1
Nghe, nói

 3. Tiếng Anh B1
Nghe, nói
 3. Tiếng Trung 1  3. Tiếng Trung 1  3. Tin học đại cương 2  3. Văn học dân gian  3. Tin học đại cương 2
 4. Tiếng Anh B1
Đọc, viết
 4. Tiếng Anh B1
Đọc, viết
 4. Viết 1
 4. Viết 1
 4. Tiếng Anh B1
Nghe, nói
 4. Tiếng Anh B1
Nghe, nói
 4. Tiếng Anh B1
Nghe, nói
     5. Ngữ pháp cơ bản  5. Ngữ pháp cơ bản 5. Tiếng Anh B1
Đọc, viết
5. Tiếng Anh B1
Đọc, viết
5. Tiếng Anh B1
Đọc, viết
KẾT NỐI VỚI PCTU