Điểm thi kết thúc học phần lần 1, học kỳ 1 (2015-2016) K15

Đối với sinh viên có điểm F hoặc F+, xem lịch thi lại lần 2 và đi thi lại

Đối với sinh viên điểm D hoặc D+ nếu muốn thi cải thiện điểm thì làm đơn gửi về phòng Đào tạo ngay sau khi có lịch thi lại các học phần mình muốn thi cải thiện điểm
Sinh viên xem quy chế tính điểm thi và điểm kết thúc học kỳ tại đây
Mọi thắc mắc về điểm sinh viên về phòng đào tạo để được giải đáp
Sinh viên xem điểm bên dưới, những học phần chưa có điểm phòng ĐT sẽ cập nhật sau.

 Lớp 15IT  Lớp 15KT  Lớp 15QT  Lớp 15TT  Lớp 15VN  Lớp 15TA1  Lớp 15TA2
1Nguyên lý 1  1Nguyên lý 1 1Nguyên lý 1  1. Nghe 1 1. Nhân học đại cương  1. Nói 1  1. Nói 1
2. Xác suất thống kê 2. Kinh tế vi mô 2. Kinh tế vi mô   2. Nguyên lý 1 2. Nguyên lý 1  2. Luyện âm  2. Luyện âm
3. Tin học đại cương 1 3. Tin học ĐC 3. Tin học ĐC  3. Ngữ âm  3. Tin học đại cương 1 3. Đọc 1  3. Đọc 1
4. Cơ sở máy tính 4Tiếng Anh A2 (nghe, nói)   4Tiếng Anh A2 (nghe, nói)  4. Tin học đại cương 1 4. Tâm lý học ĐC 4. Tin học ĐC 4. Tin học ĐC
5. Tiếng Anh A2 (nghe, nói)  5Tiếng Anh A2 (Đọc, viết) 5Tiếng Anh A2 (Đọc, viết)  5Tiếng Anh A2 (nghe, nói) 5Tiếng Anh A2 (nghe, nói)    
 6. Tiếng Anh A2 (Đọc, viết)      6Tiếng Anh A2 (Đọc, viết)   6. Tiếng Anh A2 (Đọc, viết)    
 7. Đồ họa ứng dụng      7. Đọc 1      
             
             
KẾT NỐI VỚI PCTU