Điểm thi kết thúc học phần lần 1, Học kỳ 1 (2015-2016) K13

Đối với sinh viên có điểm F hoặc F+, xem lịch thi lại lần 2 và đi thi lại

Đối với sinh viên điểm D hoặc D+ nếu muốn thi cải thiện điểm thì làm đơn gửi về phòng Đào tạo ngay sau khi có lịch thi lại các học phần mình muốn thi cải thiện điểm
Sinh viên xem quy chế tính điểm thi và điểm kết thúc học kỳ tại đây
Mọi thắc mắc về điểm sinh viên về phòng đào tạo để được giải đáp
Sinh viên xem điểm bên dưới, những học phần chưa có điểm phòng ĐT sẽ cập nhật sau.

 Lớp 13IT  Lớp 13KT  Lớp 13TT  Lớp 13VH  Lớp 13VN  Lớp 13TA
1. Marketing căn bản 1. Tài chính - Tiền tệ 1. Từ vựng học tiếng TQ 1. Lịch sử văn minh TG 1. Xã hội học đại cương  1. Nói 3
2. Mạng máy tính 2. Kinh tế lượng 2. Ngữ âm văn tự tiếng TQ 2. Lý thuyết truyền thông 2. Logic học  2. Đọc 3
3. Toán rời rạc 3. Kinh tế quốc tế 3. Từ pháp tiếng TQ 3. Quan hệ công chúng 3. Lịch sử văn minh TG  3. Nghe 3
4. Cơ sở dữ liệu 4. Thuế 4. Kỹ năng nói 1 4. Cơ sở lý luận báo chí truyền thông 4. Văn hóa Hội An  4. Văn hóa Mỹ
 5. Cấu trúc DL & Thuật toán 5. Tài chính DN 5. Cú pháp tiếng TQ 5. Tiếng Anh chuyên ngành 5. Phong tục tập quán VN  5. Biên dịch
 6. Tiếng Anh B1 (Nghe, nói) 6. Thanh toán quốc tế 6. Kỹ năng nghe 1  6. Cơ sở Ngôn ngữ học 6. Nhân học du lịch  6. Lý thuyết dịch
 7. Tiếng anh B1 (Đọc, viết) 7. Nguyên lý kế toán 7. Kỹ năng viết 1 7. Kỹ năng báo chí 7. Hệ thống chính trị
& VB pháp luật du lịch
 
 8. Lập Trình giao diện Web 8. Kế toán quản trị 8. Ngôn ngữ báo chí sơ cấp 8. Ngữ pháp Tiếng Việt 8. Tiếng Anh chuyên ngành  
     9. Đất nước học TQ 9. VHVN từ 1900-1945 9. Tuyến điểm DL Việt Nam và xây dựng chương trình DL  
     10. Đọc hiểu  10. Ngữ âm TVTV 10.Thực hành thiết kế và hướng dẫn tour Bắc Trung bộ  

KẾT NỐI VỚI PCTU