Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ bộ môn, các đoàn thể; Sinh viên toàn trường. Nhà trường xin thông báo, Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting sẽ tiếp tục trao 04 học bổng cho sinh viên ĐH Phan Châu Trinh và sẽ xét chọn dựa trên thành tích học tập và công tác phục vụ xã hội của các em trong năm học 2015 – 2016. Mỗi suất học bổng có giá trị là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) Trong 04 suất học bổng, nhà trường dành 50%…
KẾT NỐI VỚI PCTU