tư vấn tuyển sinh

Cho em hỏi hình thức xét tuyển của trường hiện nay 1?
20/12/2017 - 22:33
Ngày 27 tháng 1 năm 2015, tại Hội An đã diễn ra lễ tổng kết chương trình “Đại học không giảng đường khóa mùa đông-2015”. Chương trình được Đại sứ ...
Em thuộc hộ nghèo, nếu em thi đậu vào trường đại học Phan Châu Trinh?
20/12/2017 - 22:32
Ngày 27 tháng 1 năm 2015, tại Hội An đã diễn ra lễ tổng kết chương trình “Đại học không giảng đường khóa mùa đông-2015”. Chương trình được Đại sứ ...
Cho em hỏi hình thức xét tuyển của trường hiện nay?
20/12/2017 - 22:31
Ngày 27 tháng 1 năm 2015, tại Hội An đã diễn ra lễ tổng kết chương trình “Đại học không giảng đường khóa mùa đông-2015”. Chương trình được Đại sứ ...
Gọi để được tư vấn
Đăng ký xét tuyển