Admission Guide

Tìm hiểu môi trường đào tạo của Trường Đại học y khoa Phan Châu Trinh.
13/07/2019 - 23:42
Trường Đại học Y khoa Phan Châu Trinh đã tích hợp được các yếu tố, điều kiện cần thiết và có ý chí quản trị được các yếu tố đó trở thành tính ...
Ngành Quản lý bệnh viện là gì?
16/05/2019 - 11:05
Quản lý bệnh viện (hospital management) là thuật ngữ nói về việc điều hành, vận hành nguồn tài nguyên của bệnh viện như: quy chế, chính sách, chế độ của ...
Ngành Quản lý bệnh viện là gì?
27/04/2019 - 06:08
Quản lý bệnh viện (hospital management) là thuật ngữ nói về việc điều hành, vận hành nguồn tài nguyên của bệnh viện như: quy chế, chính sách, chế độ của ...
Đường vào Đại học Y khoa Phan Châu Trinh
12/04/2019 - 07:58
Trường Đại học Y khoa Phan Châu Trinh tuyển sinh 05 ngành trình độ theo hình thức xét tuyển năm 2019. Gồm ngành  Y khoa – đào tạo Bác sĩ đa khoa, Cử nhân ...
Sự lan toả của chương trình “Một ngày làm bác sĩ”
07/04/2019 - 22:40
Tiếp nối thành công của các đợt trước, hôm nay ngày 07/04/2019, chương trình trải nghiệm “Một ngày làm bác sĩ ” của PCTU đón tiếp các học sinh đến từ ...
Trải nghiệm làm bác sĩ của học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu
31/03/2019 - 08:43
Vào ngày 31/03/2019, các học sinh của Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, Điện Bàn đã có một ngày tuyệt vời, nhiều cảm xúc và rất ý nghĩa khi tham gia trải nghiệm ...
Trải nghiệm làm bác sĩ của học sinh Trường THPT Trần Cao Vân
25/03/2019 - 06:31
Sáng 24/3/2019, nằm trong hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông, các học sinh của trường THPT Trần Cao Vân đã có một ngày trải nghiệm ...
Điều kiện xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh
11/03/2019 - 20:09
Ngành Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành: Tiếng Anh Du lịch), Mã ngành: 7220201. Mã trường: DPC