tin tức tuyển sinh

Hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ 2017
20/12/2017 - 22:31
Ngày 27 tháng 1 năm 2015, tại Hội An đã diễn ra lễ tổng kết chương trình “Đại học không giảng đường khóa mùa đông-2015”. Chương trình được Đại sứ ...
Thông báo tuyển sinh đào tạo bậc Đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2017
20/12/2017 - 22:31
Ngày 27 tháng 1 năm 2015, tại Hội An đã diễn ra lễ tổng kết chương trình “Đại học không giảng đường khóa mùa đông-2015”. Chương trình được Đại sứ ...
Thông báo Tuyển sinh Khóa Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch 1
20/12/2017 - 22:30
Ngày 27 tháng 1 năm 2015, tại Hội An đã diễn ra lễ tổng kết chương trình “Đại học không giảng đường khóa mùa đông-2015”. Chương trình được Đại sứ ...
Gọi để được tư vấn
Đăng ký xét tuyển