THÔNG BÁO MỜI THẦU

Friday, 03/01/2020, 16:28 GMT+7

Kính gửi: Quý Công ty

Trường Đại học Phan Châu Trinh chuẩn bị tổ chức đấu thầu lựa chọn Nhà thầu thi công dự án công trình Khu học tập chính – Hội trường theo hình thức đấu thầu công khai một giai đoạn một túi hồ sơ. Dự án sử dụng nguồn vốn của Trường Đại học Phan Châu Trinh.

Nội dung gói mời thầu:

 • Tên gói thầu: Xây dựng công trình Khu học tập chính – Hội trường
 • Tầng cao: 5 tầng
 • Diện tích sàn xây dựng: 4.776 m2 (có thiết kế kèm theo)
 • Phương thức nhận thầu: Thi công trọn gói
 • Tiến độ thi công: 06 tháng

Trường Đại học Phan Châu Trinh mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có đủ điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu nói trên. Cụ thể:

 1. Thời gian nhận hồ sơ dự thầu từ ngày 02/01/2020 đến 17h00 ngày 18/01/2020. Hồ sơ dự thầu được gửi về Trường Đại học Phan Châu Trinh, địa chỉ 09 Nguyễn Gia Thiều, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam. Điện thoại: 0235. 3 757 959
 2. Hồ sơ dự thầu được mở công khai lúc 09h00, ngày 20/01/2020 tại văn phòng Trường Đại học Phan Châu Trinh, địa chỉ 09 Nguyễn Gia Thiều, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam.
 3. Hồ sơ dự thầu bao gồm những thành phần sau:
  1. Các thành phần của hồ sơ dự thầu, bao gồm: Đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh, giấy ủy quyền ký đơn dự thầu; bảo đảm dự thầu; các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm; đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính và các thành phần khác thuộc hồ sơ dự thầu;
  2. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
   1. Có bản gốc hồ sơ dự thầu;
   2. Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh;
   3. Hiệu lực của hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu;
   4. Không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);
   5. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có);
   6. Nhà thầu không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
   7. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu 2013.
Trường Đại học Phan Châu Trinh kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
Ý kiến của bạn