NGUYỄN CÔNG RIN - SINH VIÊN Y KHOA PHAN CHÂU TRINH

Em nhận thấy mọi thứ ở đây rất tốt. Ngay trong năm nhất chúng em đã được trực và thực tập tại bệnh viện nhiều, nên cũng rất áp lực và nỗ lực rất nhiều.
Ý kiến của bạn