Tuyển sinh 2018
Đại học Phan Châu Trinh tuyển sinh ngành mới: Bác sĩ Đa khoa
Tin tức
03/01/2018 - 13:39
Ngày 28/12/2017, Trường Đại học Phan Châu Trinh (PCTU) đã được Bộ Giáo dục - Đào tạo cho phép đào tạo hệ chính quy trình độ đại học ngành Y khoa (mã ...
liberating education
The liberating education program is a complete solution to train people who are free, and have the morality and capability to self-release their full potentials to solve problems throughout their lives. At Phan Chau Trinh University, students are not only equipped for a specific job, but also get to improve in all aspects to become balanced, self-aware and completely comprehend others.
Full-time
Undergraduate Programs provide students with the best training environment to help them form and develop their personalities, ethics, professional skills as well as other soft skills to gain ...
Bridging
Bridging programs for undergraduate students employ the same teaching materials as the full time one. The value of credits transferred and credits exempted are based on the previous study ...
Other
Students with Bachelor degrees in Accounting and Finance shall have strong professional skills and work ethics awareness. The program equips students with
RECREATIONAL

RECREATIONAL ACTIVITIES

SOCIAL

SOCIAL ACTIVITIES

ALUMNI

ALUMNI

Trần Trung Chánh
Student of Literature Course #13
"The foundations on Social sciences and Humanities I learned from lectures, and especially from interaction activities with the elites and artists, writers like Prof Nguyen Dang Hung, economy specialist Bui Van, song composer Duong Thu, writer Bao Ninh, etc, has planted a seed of self awareness, liberty and social duties. I also joined the groups...
Trần Trung Chánh
Trần Trung Chánh
Sinh viên Lớp Văn học Khóa 13
“Nền tảng KHXH&NV từ những giờ giảng và đặc biệt là những hoạt động giao lưu với các vị trí thức, văn nghệ sĩ như GS Nguyễn Đăng Hưng, chuyên gia kinh tế Bùi Văn, nhạc sĩ Dương Thụ, nhà văn Bảo Ninh… đã gieo mầm trong tôi cảm thức về cá nhân mình và người khác, về tự do và trách nhiệm xã hội. Tôi cũng tham gia nhóm…
Trần Trung Chánh
Trần Trung Chánh
Sinh viên Lớp Văn học Khóa 13
“Nền tảng KHXH&NV từ những giờ giảng và đặc biệt là những hoạt động giao lưu với các vị trí thức, văn nghệ sĩ như GS Nguyễn Đăng Hưng, chuyên gia kinh tế Bùi Văn, nhạc sĩ Dương Thụ, nhà văn Bảo Ninh… đã gieo mầm trong tôi cảm thức về cá nhân mình và người khác, về tự do và trách nhiệm xã hội. Tôi cũng tham gia nhóm…
Trần Trung Chánh