Hiệu trưởng nhà trường - Tiến sỹ Phạm Hùng Vân tổ chức CME tại 5 đầu cầu: BVTT Đồng Tháp, BVTT Đà Nẵng, BVTT Sài Gòn, BVTT Nha Trang và Đại học Phan Châu Trinh

Friday, 14/02/2020, 08:55 GMT+7

 

Ý kiến của bạn